Bureau


STABICOM is een onafhankelijk ingenieurs- & stabiliteitsbureau dat zich richt op stabiliteitsontwerp en projectmanagement tijdens ontwerp en uitvoering. Samenwerking tussen deze kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend.
Ons enthousiast team bestaat uit ervaren en gepassioneerde professionals die oog hebben voor architectuur, bouwtechniek en kosten. Wij  leveren onze diensten aan publieke en private klanten voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten. Wij denken mee met de opdrachtgever en architect om binnen het budget de beste oplossing te vinden voor de draagstructuur van uw  gebouw zodat het architecturaal concept volledig tot zijn recht komt. Naast de esthetiek en structuur van een gebouw denken we ook mee met de bouwtechnische aspecten zoals bv. waterdichtingen en koudebruggen. Wij staan in voor de technische werfopvolging zodat de overeengekomen technische details ook daadwerkelijk volgens de wettelijke regels en het ontwerp worden uitgevoerd.

Specialisaties

> Stabiliteitsstudies
> Bouwtechnische uitwerking van dossiers
> Technische werfopvolging

Onze werk houdt in

Woningen
20%
Groepswoningen
30%
Utiliteit
20%
Onderwijs
15%
Publiek
15%
Samenwerking

 • Antea Group
 • Ascent
 • B-Architecten
 • Collectief Noord
 • Hi-Tech
 • Kruijne Architectuur
 • Low Architecten
 • MetZichtOpZee Arch
 • OSQB
 • Polo Architecten
 • R&R Architecten
 • Radar Architecten
 • RAUM Architecten
Werkwijze

Hoe eerder STABICOM wordt ingeschakeld, hoe groter de meerwaarde. Want juist in de vroegste fase kan de meeste invloed uitgeoefend worden op de kwaliteit van gebouwen én op de bouw- en exploitatiekosten. Door in een vroeg stadium verschillende alternatieven af te wegen, weten architect, aannemer en bouwheer direct wat wel en wat niet mogelijk is en wat daarvan de architectonische en financiële consequenties zijn.

Voor zo’n aanpak is kosten- en tijdsbewaking essentieel. STABICOM bewaakt per ontwerp- en bouwfase de kosten en de planning nauwkeurig en stuurt deze indien nodig ook bij. Niet om de creativiteit te beperken, maar juist om de kaders te stellen waarbinnen zij maximaal de ruimte krijgt.


Bekijk onze brochure online