De Speelhoeve

Nieuwbouw van een semi-internaat voor niet-schoolgaande:
De Speelhoeve is een dagverblijf voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en of motorische beperkingen. Omdat hun ontwikkeling extra zorg en begeleiding vraagt, kunnen ze niet terecht in een school voor buitengewoon onderwijs.

FASE: OPGELEVERD 2008

Locatie : Vremde
Oppervlakte : 800 m²
Architectuur : Marc Schepens – Organisch Architect

Projectingenieur Tanguy Oosterlynck