SVM WIEZE

Uitbreiding bestaande school:
Een gebouw met massa (betonstructuur) waar ruwbouw zoveel mogelijk als afwerking wordt beschouwd. Zo is er niet alleen zorg besteed aan een groene omgeving, maar ook de zijgevels van het gebouw zullen met grondgebonden groengevelsystemen worden voorzien. De luifel aan de voorzijde met de verticale elementen zorgt voor de zonwering.

FASE : VOLTOOID 2016 (laureaat 2013)

Locatie : Wieze
Oppervlakte : 1.440 m²
Kostprijs Architectuur + Stabiliteit : €1.400.000
Architectuur & beelden : Kros thv

Projectteam : Jef van Loon, Maarten Reyniers, Gino Clarijs